Proje Çalışanları


© Didi Sattmann/Wien Museum

 

Proje Yönetimi
Vida Bakondy: Tarihçi; Initiative Minderheiten tarafından hazırlanıp, 2004 yılında Viyana Kent Müzesi'nde gösterilen  "Gastarbajteri. 40 JahreArbeitsmigration" sergi ekibi üyesi; 2008-2010 yılları arasında Initiative Minderheiten tarafından yürütülen transnasyonal araştırma ve sergi projesi „Viel Glück“ proje koordinatörü, Archiv der Migration (Göç Arşivi) çalışma gurubu üyesi.
Kontakt

Arif Akkılıç: Uzun yıllar göç ve gençlik konularında danışmanlık; Initiative Minderheiten tarafından hazırlanıp, 2004 yılında Viyana Kent Müzesi'nde gösterilen  "Gastarbajteri. 40 Jahre Arbeitsmigration" sergi ekibi üyesi; Wienwoche 2012 kapsamında gerçekleştirilen „Für ein Archiv der Migration, jetzt“ (Göç Arşivi. Hemen!) isimli kampanyanın organizatörü (LjubomirBratić ile) , “Archiv der Migration” (Göç Arşivi) çalışma gurubu üyesi.
Kontakt

LjubomirBratić: Filozof, sosyal hizmet uzmanı ve göç araştırmacısı; 1995 yılından bu yana Integrationshaus çalışanı; Initiative Minderheiten tarafından hazırlanıp, 2004 yılında Viyana Kent Müzesi'nde gösterilen  "Gastarbajteri. 40 JahreArbeitsmigration" sergi ekibi üyesi; Wienwoche 2012 kapsamında gerçekleştirilen „Für ein Archiv der Migration, jetzt“ (GöçArşivi. Hemen!) isimli kampanyanın organizatörü (Arif Akkılıç ile); “Archiv der Migration” (Göç Arşivi) çalışma gurubu üyesi.
Kontakt

Regina Wonisch: Tarihçi; „Tarihte Azınlıklar Araştırma Merkezi“ yöneticisi, Klagenfurt Üniversitesi - Bilim iletişimi ve yüksek okul araştırmaları enstitüsü çalışanı, „Müze ve Göç“ sempozyumu organizatörü (2010).
Kontakt

Bilimsel danışman 
Dirk Rupnow: Yakın tarih profesörü ve Innsbruck üniversitesi - Yakın tarih enstitüsü yöneticisi. Araştırma konuları: Holocaust araştırmaları ağırlıklı Avrupa yakın tarihi; göç ve bilim tarihi, bellek kültürü ve tarih politikası.