TIM


© Didi Sattmann/Wien Museum
 

Projekat vode:
Vida Bakondy, istoričarka, članica tima izložbe „Gastarbajteri. 40 godina radne migracije“ Inicijative manjina u Muzeju grada Beča 2004. 2008.-2010. koordinacija projekta i vođenje istraživanja u transnacionalnom istraživačkom i izložbenom projektu „Mnogo sreće! Migracija danas – Beč, Beograd, Zagreb, Istanbul“ Inicijative manjina. Članica radne grupe Arhiv migracije.
Kontakt

Arif Akkılıç, dugogodišnji rad u oblasti savjetovanja i podrške mladih migranata, član tima izložbe „Gastarbajteri. 40 godina radne migracije“ Inicijative manjina u Muzeju grada Beča 2004. Zajedno sa Ljubomirom Bratićem organizator kampanje „Za arhiv migracije, sada!“ u okviru Bečke sedmice (Wienwoche) 2012. Inicijator i član radne grupe Arhiv migracije.
Kontakt

Ljubomir Bratić, filozof, socijalni radnik i istraživač migracije. Od 1995. saradnik u Integracionoj kući u Beču. Član tima izložbe „Gastarbajteri. 40 godina radne migracije“ Inicijative manjina u Muzeju grada Beča 2004. Zajedno sa Arifom Akkılıç-em organizator kampanje „Za arhiv migracije, sada!“ u okviru Bečke sedmice (Wienwoche) 2012. Inicijator i član radne grupe Arhiv migracije.
Kontakt

Regina Wonisch, istoričarka, vodi Istraživački centar za istorijske manjine u Beču, saradnica u Institutu za naučnu komunikaciju i istraživanje visokoškolstva na Univerzitetu u Klagenfurtu/Celovcu (sjedište Beč),  organizacija kongresa „Muzej i migracija“ u Beču 2010.
Kontakt

Naučno savjetovanje:
Dirk Rupnow, univerzitetski profesor savremene istorije i rukovodilac Instituta za savremenu istoriju na Univerzitetu Innsbruck. Centralne teme njegovog istraživačkog rada su u oblasti savremene evropske istorije, uz poseban osvrt na holokaust i Jevrejske studije, istoriju migracije i nauke, kulturu sjećanja i politiku istorije.